The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.


Icon Name          Last modified   Size Description
[DIR] jmeter/ 2022-06-17 11:19 - [DIR] axis/ 2022-06-17 11:19 - [DIR] singa/ 2022-06-17 11:20 - [DIR] asterixdb/ 2022-06-17 11:26 - [DIR] datasketches/ 2022-06-17 11:27 - [DIR] db/ 2022-06-17 11:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 11:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 11:32 - [DIR] parquet/ 2022-06-17 11:38 - [DIR] ws/ 2022-06-17 11:38 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 11:46 - [DIR] johnzon/ 2022-06-17 11:47 - [DIR] directory/ 2022-06-17 12:26 - [DIR] mynewt/ 2022-06-17 12:27 - [DIR] rya/ 2022-06-17 12:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 12:27 - [DIR] bahir/ 2022-06-17 12:27 - [DIR] olingo/ 2022-06-17 12:29 - [DIR] submarine/ 2022-06-17 12:30 - [DIR] brooklyn/ 2022-06-17 12:32 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 12:32 - [DIR] kudu/ 2022-06-17 12:32 - [DIR] synapse/ 2022-06-17 12:33 - [DIR] ode/ 2022-06-17 12:34 - [DIR] juneau/ 2022-06-17 12:35 - [DIR] roller/ 2022-06-17 12:35 - [DIR] streams/ 2022-06-17 12:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 12:35 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 12:39 - [DIR] jclouds/ 2022-06-17 12:40 - [DIR] storm/ 2022-06-17 12:40 - [DIR] openjpa/ 2022-06-17 12:42 - [DIR] empire-db/ 2022-06-17 12:42 - [DIR] any23/ 2022-06-17 12:42 - [DIR] zeppelin/ 2022-06-17 12:48 - [DIR] river/ 2022-06-17 12:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 12:48 - [DIR] lucenenet/ 2022-06-17 12:50 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 12:50 - [DIR] perl/ 2022-06-17 12:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 12:50 - [DIR] turbine/ 2022-06-17 12:52 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] gobblin/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 12:53 - [DIR] oodt/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 12:54 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] giraph/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] cocoon/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] serf/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 12:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 12:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 12:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 12:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 12:56 - [DIR] tapestry/ 2022-06-19 17:15 - [DIR] ranger/ 2022-07-06 07:16 - [DIR] poi/ 2022-07-07 16:08 - [DIR] myfaces/ 2022-07-08 15:22 - [DIR] subversion/ 2022-07-08 16:31 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 14:49 - [DIR] celix/ 2022-07-14 16:38 - [DIR] mina/ 2022-07-19 09:49 - [DIR] tez/ 2022-07-30 06:26 - [DIR] avro/ 2022-07-31 15:21 - [DIR] jspwiki/ 2022-08-02 21:24 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 14:32 - [DIR] reef/ 2022-08-03 18:31 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 09:17 - [DIR] openwebbeans/ 2022-08-09 13:20 - [DIR] geronimo/ 2022-08-10 11:38 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 13:57 - [DIR] trafficcontrol/ 2022-08-25 12:38 - [DIR] carbondata/ 2022-08-25 17:51 - [DIR] camel/ 2022-09-01 12:26 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-03 17:01 - [DIR] nutch/ 2022-09-10 13:19 - [DIR] allura/ 2022-09-23 21:05 - [DIR] pdfbox/ 2022-09-29 18:10 - [DIR] plc4x/ 2022-10-06 16:39 - [DIR] geode/ 2022-10-10 20:13 - [DIR] wicket/ 2022-10-15 13:33 - [DIR] yetus/ 2022-10-24 20:37 - [DIR] flume/ 2022-10-25 05:13 - [DIR] james/ 2022-10-28 03:03 - [DIR] accumulo/ 2022-11-02 07:57 - [DIR] curator/ 2022-11-03 10:37 - [DIR] mxnet/ 2022-11-03 14:42 - [DIR] daffodil/ 2022-11-08 12:29 - [DIR] qpid/ 2022-11-14 15:04 - [DIR] hive/ 2022-11-14 16:29 - [DIR] ratis/ 2022-11-26 19:54 - [DIR] iceberg/ 2022-11-29 13:54 - [DIR] manifoldcf/ 2022-12-03 15:02 - [DIR] bval/ 2022-12-03 16:54 - [DIR] tomcat/ 2022-12-05 15:25 - [DIR] ignite/ 2022-12-05 21:50 - [DIR] atlas/ 2022-12-07 06:44 - [DIR] netbeans/ 2022-12-07 17:08 - [DIR] impala/ 2022-12-08 12:57 - [DIR] echarts/ 2022-12-10 04:05 - [DIR] helix/ 2022-12-15 22:13 - [DIR] ozone/ 2022-12-18 03:51 - [DIR] kylin/ 2022-12-22 02:19 - [DIR] cxf/ 2022-12-23 10:39 - [DIR] sis/ 2022-12-26 11:20 - [DIR] couchdb/ 2022-12-30 14:49 - [DIR] phoenix/ 2022-12-31 06:52 - [DIR] doris/ 2022-12-31 10:11 - [DIR] aries/ 2023-01-02 11:12 - [DIR] druid/ 2023-01-03 06:26 - [DIR] jena/ 2023-01-03 09:13 - [DIR] libcloud/ 2023-01-08 11:59 - [DIR] shardingsphere/ 2023-01-10 03:31 - [DIR] ant/ 2023-01-10 05:53 - [DIR] superset/ 2023-01-13 14:14 - [DIR] logging/ 2023-01-13 15:21 - [DIR] solr/ 2023-01-13 16:32 - [DIR] samza/ 2023-01-13 22:57 - [DIR] inlong/ 2023-01-14 07:47 - [DIR] karaf/ 2023-01-15 05:48 - [DIR] nuttx/ 2023-01-16 07:58 - [DIR] commons/ 2023-01-17 00:13 - [DIR] bigtop/ 2023-01-17 06:45 - [DIR] lucene/ 2023-01-18 16:12 - [DIR] streampipes/ 2023-01-18 20:46 - [DIR] trafficserver/ 2023-01-20 02:33 - [DIR] tomee/ 2023-01-20 18:32 - [DIR] datafu/ 2023-01-22 11:33 - [DIR] unomi/ 2023-01-23 10:40 - [DIR] creadur/ 2023-01-23 19:53 - [DIR] tinkerpop/ 2023-01-26 20:50 - [DIR] causeway/ 2023-01-27 10:01 - [DIR] zookeeper/ 2023-01-30 07:42 - [DIR] royale/ 2023-01-31 23:49 - [DIR] hop/ 2023-02-01 08:14 - [DIR] age/ 2023-02-01 23:12 - [DIR] brpc/ 2023-02-02 02:08 - [DIR] yunikorn/ 2023-02-02 08:06 - [DIR] shenyu/ 2023-02-03 11:24 - [DIR] tika/ 2023-02-03 22:54 - [DIR] hbase/ 2023-02-05 17:04 - [DIR] kafka/ 2023-02-06 16:47 - [DIR] openmeetings/ 2023-02-14 03:04 - [DIR] cloudstack/ 2023-02-14 09:30 - [DIR] cassandra/ 2023-02-14 22:53 - [DIR] spark/ 2023-02-17 21:36 - [DIR] hudi/ 2023-02-17 22:32 - [DIR] guacamole/ 2023-02-19 18:38 - [DIR] streampark/ 2023-02-20 05:46 - [DIR] syncope/ 2023-02-20 10:16 - [DIR] flex/ 2023-02-20 22:55 - [DIR] iotdb/ 2023-02-21 08:32 - [DIR] drill/ 2023-02-23 11:47 - [DIR] opennlp/ 2023-02-23 16:46 - [DIR] buildstream/ 2023-02-24 02:09 - [DIR] dolphinscheduler/ 2023-02-24 10:22 - [DIR] knox/ 2023-02-24 21:00 - [DIR] openwhisk/ 2023-02-25 01:33 - [DIR] activemq/ 2023-02-25 06:33 - [DIR] juddi/ 2023-02-27 20:15 - [DIR] openoffice/ 2023-02-28 12:26 - [DIR] madlib/ 2023-03-01 16:48 - [DIR] thrift/ 2023-03-01 21:42 - [DIR] cayenne/ 2023-03-02 11:11 - [DIR] shiro/ 2023-03-04 00:14 - [DIR] uima/ 2023-03-06 19:28 - [DIR] apisix/ 2023-03-07 06:25 - [DIR] kyuubi/ 2023-03-07 08:50 - [DIR] rocketmq/ 2023-03-10 06:08 - [DIR] jackrabbit/ 2023-03-10 06:19 - [DIR] struts/ 2023-03-10 06:22 - [DIR] beam/ 2023-03-10 22:58 - [DIR] skywalking/ 2023-03-11 14:20 - [DIR] pinot/ 2023-03-12 05:42 - [DIR] groovy/ 2023-03-12 07:59 - [DIR] felix/ 2023-03-12 16:53 - [DIR] ambari/ 2023-03-13 08:49 - [DIR] systemds/ 2023-03-13 15:21 - [DIR] bookkeeper/ 2023-03-14 02:19 - [DIR] pulsar/ 2023-03-14 05:10 - [DIR] calcite/ 2023-03-14 13:07 - [DIR] airflow/ 2023-03-14 22:45 - [DIR] fineract/ 2023-03-15 08:59 - [DIR] flink/ 2023-03-15 16:30 - [DIR] nifi/ 2023-03-16 02:46 - [DIR] incubator/ 2023-03-16 03:32 - [DIR] dubbo/ 2023-03-17 02:18 - [DIR] tvm/ 2023-03-17 09:44 - [DIR] orc/ 2023-03-17 16:26 - [DIR] sedona/ 2023-03-19 08:01 - [DIR] linkis/ 2023-03-20 03:37 - [DIR] httpd/ 2023-03-20 13:40 - [DIR] arrow/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] apr/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] archiva/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] maven/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] ofbiz/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] sling/ 2023-03-20 15:10 - [DIR] zzz/ 2023-03-20 15:30 - [IMG] favicon.ico 2018-11-30 07:44 1.6K